Terapia psychologiczno-duchowa

 

 

Dysponuję profesjonalną wiedzą psychologiczną oraz wiedzą i bogatym, wieloletnim doświadczeniem z obszaru rozwoju osobistego i duchowego. Poznałam wiele dróg rozwojowych, także w sposób praktyczny. Konsultuję i wspieram osoby na ścieżce ich rozwoju.

Pracuję z całym spektrum ludzkiej świadomości ( Wilber), tzn. z wymiarem osobowym oraz towarzyszę w realizacji transcendencji ja osobowego. Przekraczanie obszaru osobowego jest procesem bardzo złożonym wymagajacym znajomości praw umysłu i wiedzy z obszaru przytomnej duchowości oraz wiedzy na temat oczyszczania sfery umysłowej.

Zapraszam na konsultacje i sesje terapeutyczne.

Czym jest terapia psychologiczno-duchowa ?

Terapia psychologiczno-duchowa to pomoc we wznoszeniu świadomości klienta na poziom wyższy.

Na poziomie wyższym każdy człowiek postrzegany jest jako istota równa, która zasługuje na życzliwość i szacunek bez względu na jej aktualną formę przejawiania się.

Terapia służy sprowadzaniu świadomości klienta do chwili obecnej, wolnej od obciążenia przeszłością.

To również pomoc w obudzeniu świadomości siły i zdolności klienta do rozwiązania jego życiowych problemów. To wskazywanie klientowi jego wewnętrznej mądrości i pomoc w korzystaniu z niej.

Terapia ta sprzyja odblokowaniu twórczego potencjału klienta oraz jego naturalnej zaradności.

Terapia psychologiczno-duchowa pomimo zbieżności brzmieniowej nie ma nic wspólnego ze światem duchów, fantazji, nierealnych wizji.

To ugruntowanie klienta w świadomości jego stałego połączenia z własnym źródłem, esencją siebie.

Terapia odwołuje się do sfery potencjalności istoty ludzkiej i dzięki temu odwołaniu możliwe jest rozwiązywanie trudnych i tzw. " nierozwiązywalnych " problemów.

Terapia psychologiczno-duchowa pomaga obudzić przytomny, przejrzysty stan umysłu, budzi wewnątrzsterowność klienta, w tym jego niezależność sądów i samodzielność w podejmowaniu życiowych decyzji.

Prowadzi do odzyskania wewnętrznego spokoju i harmonii klienta, stanu zdrowia i poczucia dobrostanu w każdym sensie.

Sprzyja rozwojowi zdrowej osobowości, rozwija pozytywne cechy charakteru i zainteresowanie prawdziwymi wartościami.

Wpływa na obniżenie poczucia lęku i neurotyczności, budzi spontaniczność, chęć działania i zaufanie do samego siebie.

Terapię realizuję w formie rozmowy z klientem lub sesji szybkiego uwalniania- sesji wglądu.

Terapia opiera się na założeniu, że człowiek jest istotą pełną, całkowitą, doskonałą, o nieograniczonych możliwościach i potencjale, że zawiera w sobie wszelkie możliwości przejawiania tego ogromnego potencjału.

Terapia psychologiczno-duchowa służy podnoszeniu świadomości klienta; to nauka życia w zjednoczeniu z esencją człowieka.To równiez nauka praktycznego zastosowania poszerzonej świadomosci w życiu codziennym.

Wyższa świadomość to rozwinięte w efekcie medytacji i pracy nad sobą nowe postrzeganie życia, świata, ludzi z perspektywy poszerzonej, duchowej świadomości, które to widzenie umozliwia pomoc człowiekowi w najszerszym sensie.

Harmonię istoty ludzkiej wtedy tylko się osiąga, kiedy człowiek dochodzi do wewnętrznej komunii z tym co jest większe od niego. Na tym polega prawdziwe uzdrawianie..Joel Goldsmith